ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็นซี พูล จำกัดWelcome to NC POOL